Počet záznamů: 1  

The Osteometrical Characteristics of Mandibles of Sus Scrofa Population in the Czech Republic (České Budějovice) in Comparison with Sus Scrofa Population in Chile and Japan

 1. 1. 0092721 - UEK-B 2008 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Dvořáková-Líšková, Zuzana - Hanzal, V. - Janiszewski, P.
  The Osteometrical Characteristics of Mandibles of Sus Scrofa Population in the Czech Republic (České Budějovice) in Comparison with Sus Scrofa Population in Chile and Japan.
  [Kraniometrická charakteristika čelistí Sus Scrofa u populací v České republice ve zrovnaní s populacemi v Čilé a Japonsku.]
  Wildlife Biology. 3/13, č. 3 (2007), s. 42-51 ISSN 0909-6396
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1P05OC060
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: Sus Scrofa * osteometry
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 0.894, rok: 2007

  We study osteometrical characteristics of mandibles of wild boars (Sus strofa) in the Czech Republic, in Southern Bohemia (České Budějovice). We compare craniometrical characteristics of mandibles of female and male population in particular age groups. At the same time we compare osteometrical characteristics of Czech wild boar population with two other studies which were realised in Asian continent (Japan) and American continent (Chile).The values of craniometrical characteristics of Chile are quite high while Japan has the lowest values. Osteometrical characteristics of mandibles are impacted by both geographical and climatic factors. The research in Chile presents other significant factors that influenced and influence osteometrical characteristics – domestication and crossbreeding between wild pigs and domestic pigs.

  Cílem naši práce bolo sledování osteometrickej charakteristiky Sus Scrofa v lokalite prímestskej honitby České Budějovice ve srovnání s osteometickou charakteristikou Sus scrofa v Čilé a Japonsku
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0152968