Počet záznamů: 1  

Highly resolved measurements of periodic radial electric field and associated relaxations in edge biasing experiments

 1. 1. 0092569 - UFP-V 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Peleman, P. - Xu, Y. - Spolaore, M. - Brotánková, Jana - Devynck, P. - Stöckel, Jan - Van Oost, G. - Boucher, C.
  Highly resolved measurements of periodic radial electric field and associated relaxations in edge biasing experiments.
  [Měření radiálních elektrických polí s vysokým rozlišením a s tím spojené relaxace.]
  Journal of Nuclear Materials. 363-365, č. 17 (2007), s. 1-4 ISSN 0022-3115
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Tokamak
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 1.643, rok: 2007

  High time-space resolved measurements of the radial electric field and plasma rotations have been performed during edge biasing experiments in the CASTOR tokamak. During polarization, edge sheared flow is routinely generated, triggering a transition to a global improved confinement and a formation of an edge transport barrier. Furthermore, we observed, fast periodic oscillations (dubbed as relaxations) on electric field and plasma rotations The results support the paradigm of the nonlinear dynamical coupling and energy transfer between the turbulence and plasma flows.

  Byla provedena měření radiálního elektrického pole Er a rotace plazmatu s vysokým časovým a prostorovým rozlišením při nabíjení okrajového plazmatu na tokamaku CASTOR. Při polarizaci okrajového plazmatu se generují střižné toky, které způsobují přechod do režimu se zlepšeným udržením a vytváření transportní bariery na okraji plazmatu. Navíc se pozorují rychlé periodické oscilace elektrického pole a rotace plazmatu. Výsledky potvrzují paradigma nelineární dynamické vazby mezi turbulencí a toky plazmatu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0152851