Počet záznamů: 1  

Consolidation of tungsten disilicide by plasma spraying

 1. 1. 0091390 - UFP-V 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Brožek, Vlastimil - Ctibor, Pavel - Matějíček, Jiří - Rohan, Pavel - Janča, J.
  Consolidation of tungsten disilicide by plasma spraying.
  [Slinování disilicidu wolframu plazmovým nástřikem.]
  Acta Technica CSAV. Roč. 52, č. 3 (2007), s. 311-320. ISSN 0001-7043
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/05/0540
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Water stabilized plasma * tungsten disilicide * plasma deposition * thermal spray coatings
  Kód oboru RIV: JJ - Ostatní materiály

  Wear-resistant and heat-resistant coatings as well as free-standing parts of tungsten disilicide were manufactured by plasma spraying. Oxidation of the molten silicide in water stabilized plasma, generated by IPP s WSP plasma torch was prevented by auto-shrouding effect. Mechanical and oxidation behavior was compared with samples prepared by hot-pressed powder metallurgy techniques. In the products of plasma treatment part of tungsten disilicide was transformed into W5Si3.

  Tepelně a abrazivně odolné povlaky i samonosné součásti z disilicidu wolframu byly připraveny technologií plazmového nástřiku. Oxidaci silicidu roztaveného ve vodou stabilizovaném plazmatu, generovaném v plazmovém hořáku WSP, bylo zabráněno auto-shroudingovým efektem. Byly porovnány mechanické a oxidační vlastnosti povlaků a kompaktních vzorků, připravených HP technikou práškové metalurgie. V produktech plazmového zpracování se část disilicidu přeměňuje na W5Si3.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0151990