Počet záznamů: 1  

The 2’-O-ribose methyltransferase for cap 1 of spliced leader RNA and U1 small nuclear RNA in Trypanosoma brucei

 1. 1. 0091123 - BC-A 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Zamudio, J. R. - Mittra, B. - Foldynová-Trantírková, Silvie - Zeiner, G. M. - Lukeš, Julius - Bujnicki, J. M. - Sturm, N. R. - Campbell, D. A.
  The 2’-O-ribose methyltransferase for cap 1 of spliced leader RNA and U1 small nuclear RNA in Trypanosoma brucei.
  [2’-O-ribose methyltransferáza pro čepičku 1 spliced leader RNA a U1 malé jaderné RNA v Trypanosoma brucei.]
  Molecular and Cellular Biology. Roč. 27, č. 17 (2007), s. 6084-6092. ISSN 0270-7306
  Grant CEP: GA MŠk 2B06129; GA MŠk LC07032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: methylation * Trypanosoma brucei * methyltransferase * RNA interference
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 6.420, rok: 2007

  The function of cap 1 2'-O-ribose methylation is not known in any eukaryotic system, although it is a conserved modification. In kinetoplastid flagellates trans-splicing of spliced leader (SL) to polycistronic precursors conveys the hypermethylated cap 4 to all nuclear messenger RNAs. We report the first eukaryotic cap 1 2'-O-ribose methyltransferase, TbMTr1, a member of a conserved family of viral and eukaryotic enzymes. Recombinant TbMTr1 methylates the ribose of the first nucleotide of a m7G-capped substrate. Knockdowns and knockouts of TbMTr1 in Trypanosoma brucei grow normally, while displaying loss of 2'-O-ribose methylation at cap 1 on SL and U1 snRNA. TbMTr1 knockouts have an accumulation of cap 0 substrate, however spliced messenger RNA is modified at position 4 and lacks 2'-O-ribose methylation at position 1. Accumulation of 3'-extended SL indicates a delay in processing, and suggests a synergistic role for cap 1 in maturation of substrate SL RNA.

  Dosud není známa funkce 2’-O-ribozové metylace v čepičce typu 1 u žádného eukaryota, ačkoli se jedná o vysoce konzervovanou medifikaci. Díky sestřihu formou trans z polycistronických prekurzorů prostřednictvím spliced leader (SL) dochází u kinetoplastidových bičíkovců k přenosu hypermetylované čepičky typu 4 na všechny jaderné poslíčkové RNA. V této práci jsme charakterizovali jako první eukaryotickou čepičkovou 2’-O-ribozovou metyltransferázu TbMtr1, která je členem konzervované rodiny virových a eukaryotických enzymů. Knockdownové a knockoutové linie Trypanosoma brucei pro gen TbMTr1 rostou normálně, ačkoli se u nich nachází ztráta 2’-O-ribozové metylace na čepičce typu 1 u SL a U1 malých jaderných RNA. U knockoutové linie pro TbMTr1 došlo k akumulaci substrátu čepičky O, ačkoli je sestřihaná poslíčková RNA modifikována v pozici 4 a postrádá metylaci 2’-O-ribozy v pozici 1.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0151796