Počet záznamů: 1  

Neuronal coding and spiking randomness

 1. 1. 0091038 - FGU-C 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Košťál, Lubomír - Lánský, Petr - Rospars, J. P.
  Neuronal coding and spiking randomness.
  [Neuronální kódování a náhodnost intervalů mezi akčními potenciály.]
  European Journal of Neuroscience. Roč. 26, č. 10 (2007), s. 2693-2988 ISSN 0953-816X
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554; GA AV ČR(CZ) 1ET400110401; GA AV ČR(CZ) KJB100110701
  Grant ostatní:ECO-NET(FR) 112644PF
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spike train * variability * neurovědy
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.673, rok: 2007

  The spiking activity of a neuron is not deterministic, it can be described by means of probability distributions. We proposed an information-theoretic measure of spiking randomness which is related to the differential entropy or KL distance

  Aktivita neuronu není deterministická, lze jí popsat pomocí pravděpodobnostních rozdělení. Navrhli jsme iformačně-teoretickou míru náhodnosti neuronální aktivity. Metoda je založena na konceptu diferenciální entropie a KL vzdálenosti
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0151734