Počet záznamů: 1  

When and why? A critical survey on coordination failure in the laboratory

 1. 1.
  0091006 - NHU-C 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Devetag, G. - Ortmann, Andreas
  When and why? A critical survey on coordination failure in the laboratory.
  [Kdy a proč? Kritické hodnocení selhání koordinace v laboratoři.]
  Experimental Economics. Roč. 10, č. 3 (2007), s. 331-344. ISSN 1386-4157
  Výzkumný záměr: CEZ:MSM0021620846
  Klíčová slova: coordination games * equilibria * stag-hunt games
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  Impakt faktor: 1.128, rok: 2007

  Coordination games with Pareto-ranked equilibria have attracted major theoretical attention over the past two decades. Two early path-breaking sets of experimental studies were widely interpreted as suggesting that coordination failure is a common phenomenon in the laboratory. We identify the major determinants that seem to affect the incidence, and/or emergence, of coordination failure in the lab and review critically the existing experimental studies on coordination games with Pareto-ranked equilibria since that early evidence emerged.

  Během posledních dvou desetiletí přilákaly koordinační hry s rovnovážnými stavy s Pareto uspořádáním značnou pozornost teoretického výzkumu. Podle rozšířené interpretace dvou raných průkopnických skupin experimentálních studií tyto studie svědčí o tom, že v laboratoři je selhání koordinace běžným fenoménem. V této práci identifikujeme hlavní determinanty, které zřejmě ovlivňují výskyt a/nebo vznik selhání koordinace v laboratorních podmínkách a kriticky hodnotíme existující experimentální studie koordinačních her s rovnovážnými stavy s Pareto uspořádáním od doby, kdy se tyto rané důkazy objevily.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0151710