Počet záznamů: 1  

Behavior of spring discharge dynamic at forest and grassland mountain catchments

 1. 1. 0090712 - UEK-B 2008 CZ eng A - Abstrakt
  Pavelka, Marian - Acosta, Manuel - Janouš, Dalibor - Czerný, Radek - Tomášková, Ivana
  Behavior of spring discharge dynamic at forest and grassland mountain catchments.
  [Behavior of spring discharge dynamic at forest and grassland mountain catchments.]
  The Beskyds Buletin. Roč. 1, č. 20 (2007), s. 55-60. ISBN 978-80-7375-069-5
  Grant CEP: GA MŠk 1P05OC027
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: precipitation * spring discharge * evapotranspiration * Norway spruce * grassland * roots
  Kód oboru RIV: GK - Lesnictví

  In this study we measured precipitation, spring discharge and evapotranspiration in order to explain the existence of diurnal oscillation of spring discharge presented at forest stand catchment and its comparison with grassland spring discharge. Measurements were carried out in forest stand and a grassland site at the Ecological Experimental Study Site Bily Kriz, Moravian-Silesian Beskydy Mts., the Czech Republic. Even thought, precipitation at the forest and the grassland sites were without significant differences and both spring are of the same type, difference between courses of spring discharge were found during the period after raining. Our time series analysis supported the hypothesis that the forest spring discharge oscillation responds to the evapotranspiration.

  In this study we measured precipitation, spring discharge and evapotranspiration in order to explain the existence of diurnal oscillation of spring discharge presented at forest stand catchment and its comparison with grassland spring discharge. Measurements were carried out in forest stand and a grassland site at the Ecological Experimental Study Site Bily Kriz, Moravian-Silesian Beskydy Mts., the Czech Republic. Even thought, precipitation at the forest and the grassland sites were without significant differences and both spring are of the same type, difference between courses of spring discharge were found during the period after raining. Our time series analysis supported the hypothesis that the forest spring discharge oscillation responds to the evapotranspiration.

  V této studii jsme měřili srážky, jarní odtok z pramene a evapotranspiraci, abychom vysvětlili přítomnost denní oscilace jarního odtoku z pramene přítomné v lesním povodí a jeho srovnání s jarním odtoku z pramene na louce. Měření byla prováděna v lese a na louce na ekologickém experimentálním ekologickém pracovišti na Bílém Kříži, v Moravsko-slezských Beskydech, ČR. Třebaže byly srážky na lesním a lučním stanovišti bez významného rozdílu a obě jara stejného typu, byl nalezen rozdíl mezi toky jarních odtoků během period po dešti. Naše analýzy podpořily hypotézu, že oscilace lesního jarního odtoku z pramene reaguje na evapotranspiraci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0151511