Počet záznamů: 1  

Development of cardiac conduction system in mammals with a focus on the anatomical, functional and medical/genetical aspects

 1. 1.
  0090299 - UZFG-Y 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Sedmera, David
  Development of cardiac conduction system in mammals with a focus on the anatomical, functional and medical/genetical aspects.
  [Vývoj převodního systému u savců se zaměřením na anatomické, funkční a lékařské/genetické aspekty.]
  Journal of Applied Biomedicine. Roč. 5, - (2007), s. 115-123. ISSN 1214-021X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: myocyte * AV junction * Wolf-Parkinson-White syndrome * ventricular CCS * cardiac disease
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie

  Revieew article describing molecular mechanisms of conduction system differentiation.

  Předhledový článek popisující signalizační kaskádu zúčastněné na diferenciaci převodního systému v savčím srdci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0151232