Počet záznamů: 1  

Cloning of an epoxide hydrolase-encoding gene from Aspergillus niger M200, overexpression in E. coli, and modification of aktivity and enantioselectivity of the enzyme by protein engineering

 1. 1.
  0090142 - MBU-M 2008 RIV SIGLE NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kotík, Michael - Štěpánek, Václav - Kyslík, Pavel - Marešová, Helena
  Cloning of an epoxide hydrolase-encoding gene from Aspergillus niger M200, overexpression in E. coli, and modification of aktivity and enantioselectivity of the enzyme by protein engineering.
  [Klonování genu kódujícího epoxidhydrolasu z Aspergillus niger M200, nadprodukce v E. coli a modifikace aktivity a enantioselectivity enzymu proteinovým inženýrstvím.]
  Journal of Biotechnology. Roč. 132, - (2007), s. 8-15. ISSN 0168-1656
  Grant CEP: GA ČR GA204/06/0458
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: protein engineering * saturation mutagenesis * enantioselectivity
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.565, rok: 2007

  The gene encoding an epoxide hydrolase from Aspergillus niger M200 has been clonek and its sequence determined. Saturation mutagenesis at codon 217 resulted in the discovery of nine enzyme variants showing in several cases profound differences in activity and enantioselectivity towards various epoxides when compared to the data of the wild-type enzyme. The site 217 is located at the entrance of the tunnel that provides the substrate with access to the active site

  Gen kódující epoxidhydrolasu z Aspergillus niger M200 byl klonován. Saturační mutageneze kodonu 217 vedla k objevení devíti variant enzymu (v některých případech) s výraznými rozdíly v aktivitě a enantioselektivitě (po porovnání s původním nezměněným enzymem). Pozice 217 je lokalizována u vchodu do substrátového tunelu, který spojuje aktivní centrum enzymu s vnějškem
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0151135