Počet záznamů: 1  

Association of PAX5 Expression with Clinical Outcome in Patients with TaT1 Transitional Cell Carcinoma of the Bladder

 1. 1.
  0089478 - UIVT-O 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Babjuk, M. - Soukup, V. - Mareš, J. - Dušková, J. - Pecen, Ladislav - Pešl, M. - Pavlík, I. - Dvořáček, J.
  Association of PAX5 Expression with Clinical Outcome in Patients with TaT1 Transitional Cell Carcinoma of the Bladder.
  [Korelace produkce PAX5 s klinickým stavem pacientů s nádory močového měchýře stádií TaT1.]
  Urology. Roč. 67, č. 4 (2006), s. 756-761. ISSN 0090-4295
  Grant CEP: GA MZd NR8095; GA MZd NR8934
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: bladder carcinoma * PAX5 expression
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 2.130, rok: 2006

  The PAX5 expression was found in 82.7% patients with bladder cancer but in no patient from the control group. The 3-year recurrence-free and progression-free survival rates in highly positive patients (PAX5 <= 0.2) were 13.2% and 71.6% compared to 40.6% and 92.8% in patients with PAX5 < 0.2 therefore PAX5 seems to be connected with the risk of tumor recurrence and progression (proved as stat. significant via log-rank test and Cox' model).

  Produkce PAX5 byla prokázána u 82.7% pacientů s nádory močového měchýře ale u žádného pacienta v kontrolní skupině. Přežití 3 let bez návratu choroby a bezprogresové přežití ve pozitivní skupině skupině (PAX5 <= 0.2) bylo 13.2% a 71.6% srovnáno s 40.6% a 92.8% ve skupině s PAX5 < 0.2. Proto se PAX5 jeví jako korelující s rizikem recidivy a progrese onemocnění (prokázána jako stat. významná dle log-rank testu Coxova modelu).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0150678