Počet záznamů: 1  

Determination of the dopant weight fraction in polyaniline films using a quartz-crystal microbalance

 1. 1. 0088978 - UMCH-V 2008 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Ayad, M. M. - Zaki, E. A. - Stejskal, Jaroslav
  Determination of the dopant weight fraction in polyaniline films using a quartz-crystal microbalance.
  [Stanovení váhového zlomku dopantu v polyanilinových filmech pomocí křemenných mikrovah.]
  Thin Solid Films. Roč. 515, č. 23 (2007), s. 8381-8385. ISSN 0040-6090
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050313
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: dopant weight fraction * polyaniline * polyaniline film
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.693, rok: 2007

  The electrical conductivity of polyaniline depends on factors such as a degree of oxidation, the type of protonation, and the dopant weight fraction. The last of these factors is connected with the loss of mass during the deprotonation of polyaniline, and can thus be conveniently determined in situ by using a quartz microbalance. This is illustrated in the present paper, which concerns the determination of the weight fraction of acid in thin polyaniline films prepared by the chemical oxidation of aniline in the aqueous solutions of sulfuric and phosphoric acids.

  Elektrická vodivosti polyanilinu záleží na řadě faktorů, jako je stupeň oxidace, typ protonace a váhový zlomek dopantu. Poslední veličina je spjata se ztrátou hmotnosti během deprotonace polyanilinu a může být tak vhodně stanovena pomocí křemenných mikrovah. To je ilustrováno v této práci, která se zabývá stanovením váhového zlomku kyseliny v tenkém polyanilinovém filmu připraveném oxidací anilinu ve vodných roztocích kyseliny sírové či fosforečné.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0150341