Počet záznamů: 1  

Detection of hydrolysis of lipid post-translational modifications during gel-electrophoresis-based proteomic protocol

 1. 1.
  0088832 - UIACH-O 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Žídková, Jitka - Řehulka, Pavel - Chmelík, Josef
  Detection of hydrolysis of lipid post-translational modifications during gel-electrophoresis-based proteomic protocol.
  [Detekce hydrolýzy posttranslační modifikace lipidem během proteomického protokolu založeného na elektroforéze v gelu.]
  Proteomics. Roč. 7, č. 15 (2007), s. 2507-2510. ISSN 1615-9853
  Grant CEP: GA MŠk 1M0570
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: ester hydrolysis * gel electrophoresis * MALDI-TOF MS
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 5.479, rok: 2007

  Lipid modification is cleaved during standart proteomic protocol based od SDS PAGE.

  Modifikace lipidem je štěpena během standardního protokolu založeného na SDS PAGE.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0150233