Počet záznamů: 1  

Selenium content in tissues and meat quality in rabbits fed selenium yeast

 1. 1. 0088690 - UZFG-Y 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Dokoupilová, A. - Marounek, Milan - Skřivanová, V. - Březina, P.
  Selenium content in tissues and meat quality in rabbits fed selenium yeast.
  [Obsah selenu v tkáních a kvalita masa králíků krmených selenovými kvasinkami.]
  Czech Journal of Animal Science. Roč. 52, č. 6 (2007), s. 165-169. ISSN 1212-1819
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: rabbits * selenium * meat
  Kód oboru RIV: GH - Výživa hospodářských zvířat
  Impakt faktor: 0.633, rok: 2007

  In a diet of rabbits the selenium (Se) concentration was increased from 0.12 mg/kg to 0.50 mg/kg by means of addition of Se-enriched yeast. No effect of Se supplement on growth and feed efficiency was observed. Loin and hindleg meat, liver and hair of control rabbits contained 93, 98, 521 and 267 µg Se/kg, resp. Corresponding Se concentrations in treated rabbits were 400, 389, 1414 and 914 µg/kg. The activity of glutathion peroxidase and oxidative stability of meat were not influenced. Thus, the enrichment of meat with Se is the main benefit of Se supplementation of rabbit diets.

  Obsah selenu (Se) v krmné směsi králíků byl zvýšen přídavkem Se-kvasinek z 0,12 mg/kg na 0,50 mg/kg. Přídavek neměl vliv na růst a konversi krmiva. Maso hřbetu a stehna, játra a srst králíků obsahovaly 93, 98, 521 a 267 µg Se/kg u králíků kontrolních a 400, 389, 1414 a 914 µg Se/kg u králíků přijímajících Se-kvasinky. Doplněk Se neměl vliv na aktivitu glutathionperoxidasy v mase, ani na oxidační stabilitu masa. Obohacení masa selenem zvýší jeho nutriční hodnotu a je tudíž hlavním přínosem přídavku Se do krmiva králíků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0150134