Počet záznamů: 1  

Energetic Approach to Investigation of Chaotic Behavior of Low-Dimensional Dynamic Systems and its Illustration on a Two-Disc Rikitake Dynamo

 1. 1. 0088433 - UT-L 2008 RIV UA eng J - Článek v odborném periodiku
  Pánek, D. - Hrušák, J. - Doležel, Ivo
  Energetic Approach to Investigation of Chaotic Behavior of Low-Dimensional Dynamic Systems and its Illustration on a Two-Disc Rikitake Dynamo.
  [Energetický přístup k vyšetření chaotického chování nízkodimenzionálních dynamických systémů a jeho ilustrace na dvojdiskovém Rikitakově dynamu.]
  Vesnik. Roč. 43, č. 596 (2007), s. 46-51. ISSN 0321-0499
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/07/0496
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: chaotic behavior * low-dimensional chaotic systems * Rikitake dynamo
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  Investigation of many nonlinear dynamic systems represents an extremely complicated business due to possibility of occurrence of chaotic phenomena. One of the modern and powerful methods for predicting their behavior is the energetic approach. The paper presents its fundamental ideas and illustrates its application to a two-disc Rikitake dynamo.

  Příspěvek se zabývá základními myšlenkami energetického přístupu k chaotickým jevům a ilustruje jeho použití na studium chování Rikitakova dynama se dvěma disky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149969