Počet záznamů: 1  

Nitrous oxide emissions from cattle-impacted pasture soil amended with nitrate and glucose

 1. 1. 0087570 - BC-A 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hynšt, Jaroslav - Brůček, Petr - Šimek, Miloslav
  Nitrous oxide emissions from cattle-impacted pasture soil amended with nitrate and glucose.
  [Emise oxidu dusného z půdy pastviny po přídavku nitrátu a glukózy.]
  Biology and Fertility of Soils. Roč. 43, č. 6 (2007), s. 853-859. ISSN 0178-2762
  Grant CEP: GA ČR GA526/04/0325; GA AV ČR IAA600660605
  Grant ostatní:MŠMT(CZ) 21-1072/2004
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
  Klíčová slova: nitrous oxide * nitrate * emissions
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.191, rok: 2007

  There is little information concerning N2O fluxes in the pasture soil that has received large amounts of nutrients, such as urine and dung, for several years. The aims of this study were to (1) experimentally quantify the relationship between mineral N input and N2O emissions from denitrification, (2) describe the time course of N2O fluxes resulting in N inputs, and (3) find whether there exists an upper limit of the amount of nitrogen escaping the soil in the form of N2O. The study site was a grassland used as a cattle overwintering area. It was amended with KNO3 and glucose corresponding to 10-1,500 kg N and C per hectare, covering the range of nutrient inputs occurring in real field conditions. Using manual permanent chambers, N2O fluxes from the soil were monitored for several days after the amendments.

  Existuje jenom málo poznatků o emisích N2O z půd na pastvinách dlouhodobě ovlivněných velkými vstupy živin ve formě moči a exkrementů zvířat. Cílem práce bylo (1) experimentálně zjistit závislost mezi vstupem dusíku a množstvím N2O, které vzniká při denitrifikaci, (2) popsat časový vývoj emisí N2O, které vznikají v důsledku vstupu živin a (3) najít, jestli existuje horní hranice emisí N2O. Pokusy probíhaly na travním porostu využívaném jako zimoviště skotu. Do půdy byl přidán KNO3 a glukóza v množství odpovídajícím 10 – 1500 kg N a C na hektar, což je možný rozsah vstupu živin v reálných podmínkách. Emise byly monitorovány s využitím přenosných komor v průběhu několika dní po přídavku. Nebyla zjištěna horní hranice emisí N2O, emise byly úměrné množství aplikovaných živin v celém rozsahu dávek. Celkové ztráty N2O-N byly v rozsahu 0,2 – 5,6% aplikované dávky dusíku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149394