Počet záznamů: 1  

Evolutionary and geographical history of the Leishmania donovani complex with a revision of current taxonomy

 1. 1.
  0087514 - BC-A 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Lukeš, Julius - Mauricio, I. L. - Schönian, G. - Dujardin, J.-C. - Soteriadou, K. - Dedet, J.-P. - Kuhls, K. - QuispeTintaya, K. W. - Jirků, Milan - Chocholová, Eva - Haralambous, C. - Pratlong, F. - Oborník, Miroslav - Horák, Aleš - Ayala, F. J. - Miles, M. A.
  Evolutionary and geographical history of the Leishmania donovani complex with a revision of current taxonomy.
  [Evoluční a geografická historie komplexu Leishmania donovani a revize současné taxonomie.]
  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Roč. 104, č. 22 (2007), s. 9375-9380. ISSN 0027-8424
  Grant CEP: GA MŠk 2B06129; GA MŠk LC07032
  Grant ostatní:EU(EU) QLK2-CT-2001-01810
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: leishmaniasis * parasitic protozoa * phylogeny * population genetics
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 9.598, rok: 2007

  We have conducted a multifactorial genetic analysis of the Leishmania donovani complex that includes DNA sequences of protein-coding genes as well as noncoding segments, microsatellites, restriction-fragment length polymorphisms, and randomly amplified polymorphic DNAs, for a total of approximate to 18,000 characters for each of 25 geographically representative strains. Genotype is strongly correlated with geographical (continental) origin, but not with current taxonomy or clinical outcome. We propose a new taxonomy, in which Leishmania infantum and L. donovani are the only recognized species of the L. donovani complex, and we present an evolutionary hypothesis for the origin and dispersal of the species.

  Provedli jsme multifaktoriální genetickou analýzu komplexu Leishmania donovani, která zahrnuje sekvenování protein kódujících genů a nekódujících úseků, mikrosatelity, RFLP a RAPD data. Celkem bylo hodnoceno 18000 znaků pro každý z 25 kmenů. Genotyp silně koreluje s geografickým původem, ovšem nikoliv se současnou taxonomií. Navrhli jsme novou taxonomii komplexu zahrnující pouze druhy L. infantum a L. donovani a zároveň jsme navrhli hypotézu vzniku tohoto komplexu a rozšíření těchto druhů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149346