Počet záznamů: 1  

Gene organization of a novel defensin of Ixodes ricinus: first annotation of an intron/exon structure in a hard tick defensin gene and first evidence of the occurrence of two isoforms of one member of the arthropod defensin family

 1. 1.
  0087415 - BC 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Rudenko, Natalia - Golovchenko, Maryna - Grubhoffer, Libor
  Gene organization of a novel defensin of Ixodes ricinus: first annotation of an intron/exon structure in a hard tick defensin gene and first evidence of the occurrence of two isoforms of one member of the arthropod defensin family.
  [Genová organizace nového genu defensinu klíštěte Ixodes ricinus: první záznam intron/exonové struktury genu defensinu u tvrdého klíštěte Ixodes ricinus a první evidence výskytu dvou forem jednoho členu rodiny defensinů u členovců.]
  Insect Molecular Biology. Roč. 16, č. 4 (2007), s. 501-507. ISSN 0962-1075
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06009; GA ČR(CZ) GA524/06/1479
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: defensin * Ixodes ricinus * intron/exon structure * immune response * antimicrobial activity
  Kód oboru RIV: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína
  Impakt faktor: 2.787, rok: 2007

  Antimicrobial peptides (defensins) are effectors of the immune system. Herein we describe a novel Ixodes ricinus defensin gene(s), we analyze its structure, and we compare it with other known antimicrobial peptides from different tick species. For the first time, an intron/exon structure is discovered in a hard-tick defensin gene. The intron/exon genomic organization of the gene is similar to the organization in Ornithodoros moubata, but not to that of the intronless defensins of Dermacentor variabilis and Ixodes scapularis. The analysis of the deduced amino acid sequences of different recombinants from the I. ricinus cDNA library reveals the presence of two defensin isoforms with 3 amino acid substitutions. Whether or not these substitutions affect the biological properties of the peptides is currently unknown. The expression of the defensin gene is strongly induced in the tick midgut after infection with Borrelia burgdorferi.

  Antimikrobiální peptidy (defensiny) jsou efektory imunního systému. Zde popisujeme nový gen/geny defensinu Ixodes ricinus, analyzujeme jeho strukturu a porovnáváme ho s dalšími známými antimikrobiálními peptidy u různých klíšťat. Poprvé byla zjištěna intron/exonová struktura genu defensinu u tvrdého klíštěte. Intron/exonová genomová organizace popisovaného genu I. ricinus je podobna této u Ornithodoros moubata, nikoliv u Dermacentor variabilis nebo Ixodes scapularis. Analýza odvozených aminokyselinových sekvencí různých rekombinantů z cDNA knihovny I. ricinus odhalila přítomnost dvou izoforem defensinu se třemi aminokyselinovými záměnami. Zdali tyto záměny ovlivňují biologické vlastnosti peptidů či nikoliv není stále známo. Exprese genu defensinu je silně indukována ve střevě klíštěte po infekci borreliemi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149265