Počet záznamů: 1  

Morphometry and growth of three .i.Synechococcus./i.-like picoplanktic cyanobacteria at different culture conditions

 1. 1.
  0087413 - BC-A 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Jezberová, Jitka - Komárková, J.
  Morphometry and growth of three Synechococcus-like picoplanktic cyanobacteria at different culture conditions.
  [Morfometrie a růst tří kmenů pikoplanktonních sinic příbuzných rodu Synechococcus při odlišných kultivačních podmínkách.]
  Hydrobiologia. Roč. 578, č. 1 (2007), s. 17-27. ISSN 0018-8158.
  [Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology (IAP) /14./. Sapanca, 01.09.2005-11.09.2005]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IBS6017004; GA ČR(CZ) GA206/05/0007
  Grant ostatní:EU(XE) EVK2-1999-00213
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: cell elongation * crossed gradients * cyanobacteria * Cyanobium * involution cells * light * morphometry * nutrients * Synechococcus * temperature
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.201, rok: 2007

  Three phycocyanin-rich strains of Synechococcus-like picoplanktic cyanobacteria, isolated from the plankton of Czech oligotrophic to eutrophic freshwater reservoirs, were investigated in crossed gradients of light and temperature and in combination with two different culture media (BG-11 and WC). The strains exhibited similar growth and reproduction patterns and displayed overlapping ranges of cell size (1.5 x 0.8 um) under standardized laboratory conditions (18 umol m–2 s–1; 20°C). However, strains behaviour differed in the crossed gradients. The strains differed in the degree of cell enlargement and cell division symmetry as well as in optimum temperature and light dependence.

  Tři kmeny rodu Synechococcus, izolované z planktonu Českých vodních nádrží, byly zkoumány na zkřížených gradientech světla a teploty v kombinaci se dvěmi kultivačními medii (BG11 a WC). Všechny kmeny vykazovaly podobný růst (velikost buněk 1.5 x 0.8 um) při standardních kultivačních podmínkách (18 umol m–2 s–1; 20°C). Chování kultur se však na gradientu fyzikalních faktorů lišilo. Kmeny vykazovaly odlišnou velikost a symetrii dělení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149263