Počet záznamů: 1  

High fluxes but different patterns of nitrous oxide and carbon dioxide emissions from soil in a cattle overwintering area

 1. 1. 0087357 - BC-A 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hynšt, Jaroslav - Šimek, Miloslav - Brůček, Petr - Petersen, S. O.
  High fluxes but different patterns of nitrous oxide and carbon dioxide emissions from soil in a cattle overwintering area.
  [Vysoké hodnoty, ale odlišné chování emisí oxidu dusného a oxidu uhličitého z půdy zimoviště skotu.]
  Agriculture, Ecosystems and Environment. Roč. 120, 2-4 (2007), s. 269-279 ISSN 0167-8809
  Grant CEP: GA ČR GA526/04/0325
  Grant ostatní:Evropská unie(XE) EVK2-CT-2000-00096; MŠMT(CZ) 21-1072/2004
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK ; V - jiné veřejné zdroje
  Klíčová slova: nitrous oxide * carbon dioxide * denitrification
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 2.308, rok: 2007

  Cattle overwintering areas common in central Europe may represent significant point sources of the important greenhouse gases, nitrous oxide (N2O) and carbon dioxide (CO2). A 2-year field study was carried out in order to estimate the emissions of N2O and CO2 from soil in a cattle overwintering area located in the southwest of the Czech Republic. The measurements were performed at three sampling locations along a gradient of animal impact (severe, moderate, slight) to test the hypothesis that emissions of CO2 and N2O are positively related to the degree of impact. In addition to CO2 and N2O fluxes determined by using non-vented manual closed chambers, soil mineral nitrogen (NH4+ and NO3-), pH and temperature were determined to assess their regulatory role and impact on gas fluxes.

  Zimoviště skotu mohou být významným zdrojem emisí významných skleníkových plynů, CO2 a N2O. Bylo provedeno dvouleté sledování emisí N2O a CO2 z půd zimoviště. Měření probíhalo na třech bodech podél gradientu vlivu zvířat s cílem ověřit hypotézu, že emise N2O a CO2 jsou úměrné vlivu zvířat. Byly také měřeny obsah minerálního dusíku, hodnota pH a teplota s cílem zjistit vliv regulačních faktorů na emise. Hromadění exkrementů zvířat na zimovišti silně zvýšilo obsah dusíku v půdě během zimních měsíců, ale většina N2O vznikla během krátkých period na jaře a na podzim. Nejvyšší hodnoty emisí byly naměřeny na ploše nejvíce zatížené zvířaty poblíž kravína, kde byla také nejvyšší koncentrace dusíku v půdě. Emise CO2 měly zcela odlišný vývoj než emise N2O a byly přímo úměrné teplotě půdy s nejvyššími hodnotami v období červen – červenec.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149223