Počet záznamů: 1  

Oxidative and nitrosative stress markers in bus drivers

 1. 1. 0087293 - UEM-P 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Rössner ml., Pavel - Švecová, Vlasta - Milcová, Alena - Lněničková, Zdena - Solanský, I. - Santella, R. M. - Šrám, Radim
  Oxidative and nitrosative stress markers in bus drivers.
  [Markery oxidativního a nitrosativního stresu u řidičů autobusů.]
  Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Roč. 617, - (2007), s. 23-32. ISSN 0027-5107
  Grant CEP: GA MŽP SL/5/160/05; GA AV ČR 1QS500390506
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: oxidative stress * bus drivers * air pollution
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 4.159, rok: 2007

  The findings of the study indicates that exposure to PM2.5 and PM10 from ambient air results in increased oxidative and nitrosative stress. The level of oxidative and nitrosative stress was assessed among 50 bus drivers from Prague and 50 controls. As the markers was used 15-F2t-IsoP and 8-oxodG in urine, protein carbonyl groups and 3-nitrotyrosine in blood plasma. For the analysis of all four markers was used ELISA techniques.

  Výsledky studie naznačují, že expozice prachovým částicím PM2.5 a PM10 působí na zvýšení oxidativního a nitrosativního stresu. Byly analyzovány hladiny oxidativního a nitrosativního stresu u 50 řidičů autobusů z Prahy a 50 kontrolních osob. Jako markery byly použity 15-F2t-IsoP a 8-oxodG v moči, proteinové karbonylové skupiny a 3-nitrotyrosin v krevní plazmě. Pro analýzu všech tří markerů byla použita technika ELISA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149188