Počet záznamů: 1  

Interpretation of synchrotron radiation circular dichroism spectra of anionic, cationic, and zwitterionic dialanine forms

 1. 1. 0087242 - UOCHB-X 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Šebek, Jiří - Gyurcsik, B. - Šebestík, Jaroslav - Kejík, Z. - Bednárová, Lucie - Bouř, Petr
  Interpretation of synchrotron radiation circular dichroism spectra of anionic, cationic, and zwitterionic dialanine forms.
  [Interpretace SRCD spekter aniontu, kationtu a zwitteriontu dialaninu.]
  Journal of Physical Chemistry A. Roč. 111, č. 14 (2007), s. 2750-2760. ISSN 1089-5639
  Grant CEP: GA ČR GA203/06/0420; GA AV ČR IAA400550702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: synchrotron radiation * circular dichroism * TD DFT
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.918, rok: 2007

  Electronic absorption and synchrotron radiation circular dichroism (SRCD) spectra of the anionic, cationic, and zwitterionic forms of L-alanyl-L-alanine (AA) in aqueous solutions were measured and interpreted by molecular dynamics (MD) and ab initio computations. Time-dependent density functional theory (TD DFT) was applied to predict the electronic excited states.

  SRCD spectra aniontu, kationtu a zwitteriontu dialaninu ve vodných roztocích byla změřena a interpetována pomocí MD a ab initio výpočtů. TDDFT metoda vyla použita pro výpočet elektronových excitovaných stavů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004180