Počet záznamů: 1  

First record of Bothriocephalus acheilognathi (Cestoda: Pseudophyllidea) in the Rio Grande with comparative analysis of ITS2 and V4-18S rRNA gene sequences

 1. 1.
  0087102 - BC 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Bean, M. G. - Škeříková, Andrea - Bonner, T. H. - Scholz, Tomáš - Huffman, D. G.
  First record of Bothriocephalus acheilognathi (Cestoda: Pseudophyllidea) in the Rio Grande with comparative analysis of ITS2 and V4-18S rRNA gene sequences.
  [První nález tasemnice Bothriocephalus acheilognathi (Cestoda: Pseudophyllidea) v řece Rio Grande a srovnávací analýza sekvencí ITS2 a V4-18S rRNA genu.]
  Journal of Aquatic Animal Health. Roč. 19, č. 2 (2007), s. 71-76. ISSN 0899-7659
  Grant CEP: GA ČR GA524/04/0342; GA MŠk LC522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: Cestoda * Bothriocephalus * fish parasite
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 1.178, rok: 2007

  Herein, we report the first record of Bothriocephalus acheilognathi in the Big Bend region of the Rio Grande in Texas. Identification of B. acheilognathi was confirmed by morphologic and genetic techniques (sequences of ITS2 and V4-18S rRNA genes). The occurrence of B. acheilognathi might have negative ecological impacts on Rio Grande endemic fishes.

  V práci je poprvé uveden výskyt tasemnice Bothriocephalus acheilognathi v oblasti Big Bend řeky Rio Grande v Texasu. Druhové určení tasemnice bylo potvrzeno morfologickými a molekulárními technikami (sekvence genů pro ITS2 a V4-18S rRNA). Výskyt tasemnice B. acheilognathi může mít negativní vliv na endemické ryby řeky Rio Grande.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149042