Počet záznamů: 1  

A High-Power Laser-Driven Source of Sub-nanosecond Soft X-Ray Pulses for Single-Shot Radiobiology Experiments

 1. 1.
  0086849 - UJF-V 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Davídková, Marie - Juha, Libor - Bittner, Michal - Koptyaev, Sergey - Hájková, Věra - Krása, Josef - Pfeifer, Miroslav - Štísová, Viktorie - Bartnik, A. - Fiedorowicz, H. - Mikolajczyk, J. - Ryc, L. - Pína, L. - Horváth, M. - Babánková, Dagmar - Cihelka, Jaroslav - Civiš, Svatopluk
  A High-Power Laser-Driven Source of Sub-nanosecond Soft X-Ray Pulses for Single-Shot Radiobiology Experiments.
  [Vysokovýkonový laserem řízený zdroj subnanosekundových pulsů X záření pro radiobiologické experimenty.]
  Radiation Research. Roč. 168, č. 3 (2007), s. 382-387. ISSN 0033-7587
  Grant CEP: GA ČR GA202/05/2316; GA MŠk(CZ) LC528; GA MŠk 1P04LA235; GA MŠk LC510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505; CEZ:AV0Z10100523; CEZ:AV0Z20430508; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: soft X-rays * radiation damage to DNA * laser-driven source
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 2.599, rok: 2007

  Double-stream gas puff target has been iluminated by sub-kJ, near-infrared focused laser pulses to produce high-energy pulses of soft X-rays from hot, dense plasma. The yields of single and double strand breaks induced in DNA plasmids by xenon-based source were determined.

  Dvojitý "gas puff" byl ozářen sub-kJ fokusovanými laserovými pulsy pro produkci vysokoenergetických pulsů měkkého X záření z horkého, hustého plasmatu. Byly stanoveny výtěžky jednoduchých a dvojných zlomů v plasmidové DNK ozářené zdrojem využívající xenon.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149000