Počet záznamů: 1  

Mutant p53 interactions with supercoiled DNA

 1. 1. 0086839 - BFU-R 2008 RIV US eng A - Abstrakt
  Brázdová, Marie - Němcová, Kateřina - Činčárová, Lenka - Šebest, Peter - Pivoňková, Hana - Brázda, Václav - Fojta, Miroslav - Paleček, Emil
  Mutant p53 interactions with supercoiled DNA.
  [Interakce mutantních proteinů p53 s nadšroubovicovou DNA.]
  Journal of Biomolecular Structure & Dynamics. Roč. 24, č. 6 (2007), s. 639-640. ISSN 0739-1102.
  [Alban 2007: The 15th Conversation. 19.06.2007-23.06.2007, Albany]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1K04119; GA ČR(CZ) GP204/06/P369; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: mutant p53 * supercoiled DNA * cancer
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika

  Using electrophoretic methods high selective binding of oncogenic hot spot mutant p53 proteins to supercoiled plasmid DNA was presented.

  Pomocí elektroforetických metod byla demonstrována vysoce selektivní vazba onkogenních mutantních proteinů p53 k nadšroubovicové plasmidové DNA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0148991