Počet záznamů: 1  

Comparison of mechanical properties and structural changes of continous basalt and glass fibres at elevated temperatures

 1. 1.
  0086765 - USMH-B 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Černý, Martin - Glogar, Petr - Goliáš, V. - Hruška, J. - Jakeš, P. - Sucharda, Zbyněk - Vávrová, I.
  Comparison of mechanical properties and structural changes of continous basalt and glass fibres at elevated temperatures.
  [Srovnání mechanických vlastností a strukturních změn čedičových a skleněných vláken při zvýšených teplotách.]
  Ceramics - Silikáty. Roč. 51, č. 2 (2007), s. 82-88. ISSN 0862-5468
  Grant CEP: GA ČR GA106/05/0817
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: basalt fibre * glass fibre * tensile properties
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Impakt faktor: 0.488, rok: 2007

  The investigated basalt fibres fall short of selected glass fibres in their elastic and plastic response to tensile load at elevated temperatures. Bihaviour of the basalt fibres may be effected by onset of crystallization, which was detected by X-ray diffraction after heat treatment to 750°C.

  Zkoumaná čedičová vlákna mají horší elastickou a plastickou odezvu na tahové zatížení při zvýšených teplotách než vlákna skleněná. Chování čedičových vláken může být ovlivněno nástupem krystalizace, která byla zjištěna rentgenovou difrakcí po vyhřátí na 750°C.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004166