Počet záznamů: 1  

Synthesis of Highly Symmetrical Triptycene Tetra- and Hexacarboxylates

 1. 1.
  0086639 - UOCHB-X 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Rybáčková, Markéta - Bělohradský, Martin - Holý, Petr - Pohl, Radek - Dekoj, Václav - Závada, Jiří
  Synthesis of Highly Symmetrical Triptycene Tetra- and Hexacarboxylates.
  [Syntéza vysoce symetrických triptycenových tetra- a hexakarboxylových kyselin.]
  Synthesis. -, č. 10 (2007), s. 1554-1558. ISSN 0039-7881
  Grant CEP: GA ČR GA203/03/0087
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: carboxylic acids * Diels-Alder reactions * oxidations * triptycenes * arynes
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 2.257, rok: 2007

  Two alternative procedures, both starting from easily accessible tetramethylanthracenes and employing the Diels–Alder addition as the key reaction step(s), have been examined in the synthesis of the title compounds.

  Pro přípravu triptycenových oligokarboxylových kyselin byly testovány dvě alternativní cesty, obě vycházející z dostupných tetramethylantracenů a využívající Diels-Alderovu adici jako klíčový krok.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0148847