Počet záznamů: 1  

Impact of flood on distribution of bathypelagic perch fry layer along the longitudinal profile of large canyon-shaped reservoir

 1. 1.
  0086618 - BC-A 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Čech, Martin - Kubečka, Jan - Frouzová, Jaroslava - Draštík, Vladislav - Kratochvíl, Michal - Jarošík, Jiří
  Impact of flood on distribution of bathypelagic perch fry layer along the longitudinal profile of large canyon-shaped reservoir.
  [Vliv povodně na rozmístění vrstvy bathypelagického plůdku okouna na podélném profilu velké kaňonovité nádrže.]
  Journal of Fish Biology. Roč. 70, č. 4 (2007), s. 1109-1119. ISSN 0022-1112.
  [Annual Meeting of the American Fisheries Society /136/. Lake Placid, 10.09.2006-14.09.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA206/06/1371
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: Orlík Reservoir * shoaling * echosounder * cyprinids * Perca fluviatilis * Sander lucioperca
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 1.404, rok: 2007

  Previous studies have shown that in normal spring conditions, the layer of bathypelagic perch Perca fluviatilis fry (BPF) is equally distributed along most of the longitudinal profile of reservoirs. Flood hitting the Orlík Reservoir (Czech Republic) completely flushed the existing fry community out from the 31 km long riverine part of the reservoir. The pelagic zone in this reach was then recolonized by cyprinid fry being of either littoral or riverine origin. Subsequently, the BPF layer was recorded only in the 22 km long lacustrine part of the reservoir. In the upper reach of this part where water current slowed down in large volume and fry originated from both riverine and central part of the reservoir flocked in high numbers, two distinct BPF layers were observed. The results from acoustic survey and complementary net catches suggest that no epipelagic perch fry were found in the reservoir where thermal stratification had been destroyed by flooding and windy weather.

  Předchozí studie ukázaly, že za normálního průběhu jara vrstva bathypelagického plůdku okouna (BPF) Perca fluviatilis je rovnoměrně rozmístěna na celém podélném profile nádrží. Povodeň, která zasáhla nádrž Orlík (Česká republika) kompletně vyplavila původní plůdkovou komunitu z 31 km říční části nádrže. V tomto úseku byla pelagická zóna posléze rekolonizována plůdkem kaprovitých ryb pocházejících z litorálu nebo z vlastní řeky. Vrstva BPF byla zaznamenána jen ve 22 km dlouhé lakustrinní části nádrže. V horním úseku této části, kde se díky rostoucímu objemu zpomaloval vodní proud a plůdek pocházející z riverinní a centrální části nádrže se shlukoval ve velkých počtech, byly zaznamenány dvě oddělené vrstvy BPF. Výsledky z akustického průzkumu a doplňkových plůdkových odlovů naznačují, že v nádrži, kde je teplotní stratifikace zničena povodní a větrným počasím se nenachází žádný epipelagický plůdek okouna.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0148831