Počet záznamů: 1  

Restoration of color images degraded by space-variant motion blur

 1. 1. 0085839 - UTIA-B 2008 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Šorel, Michal - Flusser, Jan
  Restoration of color images degraded by space-variant motion blur.
  [Rekonstrukce barevných obrazů poškozených prostorově proměnným rozmazáním způsobeným pohybem.]
  Lecture Notes in Computer Science. Roč. 2007, č. 4673 (2007), s. 450-457. ISSN 0302-9743.
  [Computer Analysis of Images and Patterns. Vienna, 27.08.2007-29.08.2007]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0572
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: deblurring * space-variant restoration * motion blur * color
  Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
  Impakt faktor: 0.402, rok: 2005
  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-74272-2_56

  We propose an algorithm for restoration from multiple color images degraded by camera motion blur. We consider the special case when the camera moves in one plane perpendicular to the optical axis without any rotations. The algorithm needs to know neither camera motion nor camera parameters. The proposed algorithm belongs to the group of variational methods that estimate simultaneously sharp image and depth map, based on the minimization of a cost functional. Feasibility of the algorithm is demonstrated by two experiments with real images.

  Navrhujeme algoritmus na rekonstrukci z několika barevných obrazů rozmazaných pohybem kamery. Uvažujeme speciální případ, kdy se kamera pohybuje v jedné rovině kolmé na optickou osu aniž by rotovala. Algoritmus nevyžaduje znalost parametrů kamery ani jejího pohybu. Navržený algoritmus patří do skupiny variačních metod, které odhadují ostrý obraz a zároveň hloubkovou mapu pomocí minimilazace jistého funkcionálu. Funkčnost algoritmu je demonstrována dvouma experimenty s reálnými obrazy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0148264