Počet záznamů: 1  

Relationship between Volatile Odorous Substances and Production of Avermectins by Streptomyces avermitilis

 1. 1. 0085746 - MBU-M 2008 RIV SIGLE CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Řezanka, Tomáš - Sobotka, Miroslav - Prell, Aleš - Sigler, Karel
  Relationship between Volatile Odorous Substances and Production of Avermectins by Streptomyces avermitilis.
  [Vztah mezi těkavými pachovými látkami a produkcí avermektinů u Streptomyces avermitilis.]
  Folia Microbiologica. Roč. 52, č. 1 (2007), s. 26-30. ISSN 0015-5632
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: streptomyces avermitilis * antibiotics * inhibition
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 0.989, rok: 2007

  The time course of production of odorous compounds, i.e. geosmin and oxolones, and of avermectins was determined during the cultivation of S. avermitilis in flasks, 1- and 50-L fermentors. The amount of the antibiotics and geosmin increased with increasing cultivation time. A correlation was found between the production of geosmin and the production of avermectins. The production of oxolones peaked on cultivation days 3–5 and then it dropped below a measurable level. This can be explained as being due to the inhibition of oxolone production by geosmin.

  Během kultivace S. avermitilis v baňkách, 1- a 50-L fermentorech byl stanoven časový průběh produkce pachových látek, tj. geosminu a oxolonů, a avermektinů. Množství antibiotik a geosminů stoupalo s časem kultivace. Byla nalezena korelace mezi produkcí geosminu a produkcí avermektinů. Produkce oxolonů byla maximální po 3–5 dnech a pak poklesla pod měřitelnou úroveň. To lze připsat inhibici produkce oxolonů geosminem
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0148189