Počet záznamů: 1  

Optimization of Actuator with permanent Magnets from Viewpoint of their Arrangement and Total Mass of Magnetic Circuit

 1. 1.
  0085078 - ÚT 2008 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Doležel, Ivo - Karban, P. - Ulrych, B.
  Optimization of Actuator with permanent Magnets from Viewpoint of their Arrangement and Total Mass of Magnetic Circuit.
  [Optimalizace aktuátoru s permanentními magnety z hlediska jejich uspořádání a celkové hmotnosti magnetického obvodu.]
  Journal of Electrical Engineering - Elektrotechnický časopis. Roč. 57, 8/S (2006), s. 181-184. ISSN 1335-3632
  Grant CEP: GA ČR GA102/04/0095
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20570509
  Klíčová slova: electromagnetic actuator * permanent magnet * magnetic field
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

  Actuators with permanent magnets represent modern and prospective devices with widely controllable parameters as the lift and magnetic force acting on its movable parts. The paper represents an introductory study of such a device with more permanent magnets connected in series. Solution of its mathematical model is illustrated on a typical example whose results are discussed.

  Aktuátory s permanentními magnety představují moderní a perspektivní zařízení se široce řiditelnými parametry jako je zvedací síla působící na jejich pohyblivé části. Článek představuje úvodní studii takového zařízení s více permanentními magnety zapojenými v sérii. Řešení jeho matematického modelu je ilustrováno na typickém příkladu, jehož výsledky jsou diskutovány.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0147665