Počet záznamů: 1  

A computational study of the stretching frequencies of Bronsted acid sites in SAPO STA-7: preliminary comparison with infrared

 1. 1.
  0085033 - UFCH-W 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Déroche, I. - Maurin, G. - Llewellyn, P. - Castro, M. - Wright, P. A. - Voláková, Martina - Čejka, Jiří
  A computational study of the stretching frequencies of Bronsted acid sites in SAPO STA-7: preliminary comparison with infrared.
  [Matematická studie valenčních vibracích Broenstedových kyselých center v materiálu SAPO STA-7: úvodní srovnání s infračervenou spektroskopií.]
  Studies in Surface Science and Catalysis. Roč. 170, - (2007), s. 1660-1667. ISSN 0167-2991
  Grant ostatní:Marie Curie Scholarship(XE) MRTN-CT-2004-005503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: Bronsted acid * SAPO STA-7 material * zeolites
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.307, rok: 2005

  The acidity of the Bronsted sites in SAPO STA-7 material is investigated by atomistic simulation techniques. The long-range interactions mainly govern the acidity where as the short-range contributions have only a limited degree of influence. The calculated population of the OH stretching frequencies for a STA-7 sample with 4.8 silicon atoms per unit cell, predicts a broad distribution ranging from 3560 cm-1 to 3585 cm-1 which is confirmed by Infrared Spectroscopy.

  Ke studiu kyselosti Broenstedových center v materiálu SAPO STA-7 byly použity počítačové simulace. Interakce na dlouhou vzdálenost určují především kyselost, zatímco interakce na krátkou vzdálenost mají jen nepatrný vliv. Vypočítaná populace OH valenčních vibrací pro vzorky STA-7 se 4,8 křemíkovými atomy na jednotku cely předpovídají široký rozsah distribuce od 3560 cm-1 do 3585 cm-1 což je potvrzeno infračervenou spektroskopií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0147627