Počet záznamů: 1  

Measurement error in a burrow index to monitor relative population size in the common vole

 1. 1.
  0084920 - UBO-W 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Lisická, L. - Losík, J. - Zejda, Jan - Heroldová, Marta - Nesvadbová, Jiřina - Tkadlec, Emil
  Measurement error in a burrow index to monitor relative population size in the common vole.
  [Chyba měření norového indexu pro monitorování relativní velikosti populace u hraboše polního.]
  Folia zoologica. Roč. 56, č. 2 (2007), s. 169-176. ISSN 0139-7893
  Grant CEP: GA ČR GA206/04/2003
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: bias * colonisation * dispersion * Microtus arvalis * precision * sampling error
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.376, rok: 2007
  http://www.ivb.cz/folia/56/2/169-176_MS1293.pdf

  By examining the indices to monitor population size in the common vole, we found that relative sampling errors were enormous for low-density populations, attaining almost 400%. However, in high-density populations and for large sample sizes, the relative error dropped below 10% and the estimate is quite reliable. The dispersion of burrow entrances became more clumped at low population densities enhancing further the sampling variation. We demonstrated that the index is related to population size in a non-linear fashion, overestimating the population change at high densities. Consequently, population dynamics of the common vole described by the untransformed burrow index appear more variable than they are in reality.

  Prošetřili jsme vzorkovací a systematickou chybu měření u indexu počet znovuotevřených nor na ha u hraboše polního. Zjistili jsme, že vzorkovací je extrémně velká při malých početnostech, systematická chyba je naopak velka při vyšších denzitách.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0147542