Počet záznamů: 1  

Enhanced Ex Vivo Stimulation of Mycobacterium tuberculosis-Specific T Cells in Human Immunodeficiency Virus-Infected Persons via Antigen Delivery by the Bordetella pertusis Adenylate Cyclase Vector

 1. 1. 0084915 - MBU-M 2008 RIV SIGLE US eng J - Článek v odborném periodiku
  Connell, T. G. - Shey, M. S. - Seldon, R. - Rangaka, M. X. - van Cutsem, G. - Šimšová, Marcela - Marčeková, Zuzana - Šebo, Peter - Curtis, N. - Diwakar, L. - Meintjes, G. A. - Leclerc, C. - Wilkinson, R. J. - Wilkinson, K. A.
  Enhanced Ex Vivo Stimulation of Mycobacterium tuberculosis-Specific T Cells in Human Immunodeficiency Virus-Infected Persons via Antigen Delivery by the Bordetella pertusis Adenylate Cyclase Vector.
  [Doprava antigenů prostředníctvím adenylát cyklásového toxinu Bordetella pertusis zvyšuje ex vivo stimulaci Mycobacterium tuberculosis specifických T buněk u pacientů s HIV.]
  Clinical and Vaccine Immunology. Roč. 14, č. 7 (2007), s. 847-854. ISSN 1556-6811
  Grant CEP: GA MŠk 2B06161
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: mycobacterium tuberculosis * bordetella pertusis * human immunodeficiency virus
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.995, rok: 2007

  Antigen delivery by the Bordetella pertussis adenylate cyclase vector enhanced ex vivo stimulation of Mycobacterium tuberculosis-specific T cells in HIV infected persons. A whole-blood gamma interferon release assay with Mycobacterium tuberculosis antigens delivered by adenylate cyclase in addition to native tuberculosis antigens diagnosed a significantly higher number of tuberculosis positive patients than by tuberculin skin testing

  Doprava antigenů prostředníctvím adenylát cyklásového toxinu Bordetella pertusis zvyšuje ex vivo stimulaci Mycobacterium tuberculosis specifických T buněk u pacientů s HIV. Metodou měření uvolněného interferonu gama v plné krvi s využitím adenylát cyklásového toxinu Bordetella pertusis byl diagnostikován signifikantně vyšší počet pacientů nakažených tuberkulózou než při použitíí tuberkulinového kožního testu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0147537