Počet záznamů: 1  

Effect of Protein Kinase Inhibitors on Protein Phosphorylation and Germination of Aerial Spores from Streptomyces coelicolor

 1. 1. 0084702 - MBU-M 2008 RIV SIGLE CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Palečková, Petra - Kontrová, K. - Kofroňová, Olga - Bobek, Jan - Benada, Oldřich - Mikulík, Karel
  Effect of Protein Kinase Inhibitors on Protein Phosphorylation and Germination of Aerial Spores from Streptomyces coelicolor.
  [Účinek inhibitorů protein kinas na fosforylaci proteinů a germinaci vzdušných spor Streptomyces coelicolor.]
  Folia Microbiologica. Roč. 52, č. 3 (2007), s. 215-222. ISSN 0015-5632
  Grant CEP: GA ČR GA203/05/0106
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: streptomyces coelicolor * protein kinase * phosphoprotein
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 0.989, rok: 2007

  In vitro phosphorylation reaction using extracts prepared from cells of exponential phase of growth and aerial spores of Streptomyces coelicolor revealed presence of multiply phosphorylated proteins. We investigated effect of protein kinase inhibitors geldanamycin, wortmannin, apigenin, genistein, roscovitine, 2, 5-dihydroxycinnamic acid methyl ester, rapamycin and staurosporine on protein phosphorylation and on germination of spores. The in vitro experiments showed differences in phosphoprotein pattern due to the presence of protein kinase inhibitors. Cultivation of aerial spores with protein kinase inhibitors led to significant delay in germ tube emergence and filament formation. However, none of tested protein kinase inhibitors completely block the germination process. These results indicate protein kinases of spores form complex networks sharing common modulating site that plays an important role in proper timing of early developmental events

  In vitro fosforylační reakce extraktů připravených ze spor a buněk z exponencialní fáze růstu Streptomyces coelicolor identifikovaly proteiny, které jsou posttranslačně modifikovány fosforylací. Studovali jsme účinek inhibitorů protein kinas geldanamycinu, wortmanninu, apigeninu, genisteinu, roscovitinu, methyl esteru 2, 5-dihydroxycinnamové kyseliny, rapamycinu and staurosporinu na fosforylaci proteinů a germinaci vzdušných spor. Tyto experimenty umožily identifikovat proteiny, které nejsou fosforylované v přítomnosti specifických inhibitorů. Inhibitory protein kinas podstatně zpomalují germinaci vzdušných spor, ale žádný z testovaných inhibitorů neblokuje germinaci uplně. Tyto výsledky indikují, že že protein kinasy spor tvoří komplexní síť, která má důležitou úlohu v časování germinačních procesů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0147397