Počet záznamů: 1  

Effect of different treatments of copper surface on its total hemispherical absorptivity bellow 77 K

 1. 1.
  0082904 - UPT-D 2007 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Musilová, Věra - Králík, Tomáš - Hanzelka, Pavel - Srnka, Aleš
  Effect of different treatments of copper surface on its total hemispherical absorptivity bellow 77 K.
  [Vliv povrchových úprav mědi na její totální hemisférickou absorptivitu při teplotách pod 77 K.]
  Cryogenics. Roč. 47, č. 4 (2007), s. 257-261. ISSN 0011-2275
  Grant CEP: GA AV ČR IBS2065109
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: metals * structural materials * heat transfer * radiant properties * cryostats
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 0.981, rok: 2007

  Total hemispherical absorptivity of copper surfaces treated with standard industrial methods was measured in dependence on the temperature of thermal radiation, varying from 25 K to 300 K. The sample temperature was typically from 5 K to 40 K and did not exceed 70 K. Usability of chemical and mechanical Cu surface finishing as well as Cu plating with Ni and Au for cryogenic design is discussed. As an example of practical application of our results, the cryogenic design of a LN2 trap is presented.

  Totální hemisférická absorptivita mědi upravené standardními průmyslovými metodami byla měřena v závislosti na teplotě záření v rozsahu 25 K až 300 K. Teplota vzorku byla typicky 5 K až 40 K. Vedle chemické a mechanické úpravy povrchu je diskutováno niklování a zlacení mědi vzhledem k použitelnosti v kryotechnice. Je uveden příklad aplikace naměřených emisivit pro návrh malé vymrazovačky plněné kapalným dusíkem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146325