Počet záznamů: 1  

Dynamické zatěžovací zkoušky a diagnostika betonových mostů

 1. 1. 0081788 - UTAM-F 2007 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pirner, Miroš
  Dynamické zatěžovací zkoušky a diagnostika betonových mostů.
  [Dynamic loading test and diagnostics of concrete bridges.]
  Stavební obzor. 1/2006, č. 1 (2006), s. 2-9 ISSN 1210-4027
  Grant CEP: GA MDS 1F45D/013/120
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: dynamic test * concrete bridges * diagnostics
  Kód oboru RIV: JN - Stavebnictví

  Cílem článku je seznámit odbornou veřejnost s novými poznatky v oboru dynamických zkoušek a v identifikaci stavu betonových mostů, zejména dálničních. Článek je součástí výsledků teoretických, experimentálních a numerických postupů, které byly ověřeny na realizovaných mostech, lávkách, popř. jejich modelech. Zvláště je věnována pozornost korelačním vtahům mezi dvěma stavy; stavy jsou vyjádřeny degradací konstrukce mostu. V závěru jsou vyslovena doporučení ke změnám v ČSN 736209. Zatěžovací zkoušky mostů a Změna Z1.

  This article is aimed to inform the professional community about new knowledge accumulated in the field of dynamic tests and identification of condition of concrete bridges, first of all motorway bridges. This text reflects the outcomes of theoretical, experimental and numerical procedures verified in constructed bridges, footbridges, or their models. Attention is primarily given to correlations of two states expressed by the degradation of the bridge structure. Finally, recommendations for changes to be made in ČSN 73 6209 Loading Tests of Bridges and Change Z1 are presented.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145542