Počet záznamů: 1  

Differences in activities of antioxidant superoxide dismutase, glutathione peroxidase and prooxidant xanthine oxidoreductase/xanthine oxidase in the normal corneal epithelium of various mammalia

 1. 1.
  0081423 - UEM-P 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Andonova, Janetta - Pláteník, J. - Vejražka, M. - Štípek, S. - Ardan, Taras - Čejka, Čestmír - Midelfart, A. - Čejková, Jitka
  Differences in activities of antioxidant superoxide dismutase, glutathione peroxidase and prooxidant xanthine oxidoreductase/xanthine oxidase in the normal corneal epithelium of various mammalia.
  [Rozdíly v aktivitách antioxidační superoxiddismutázy, glutationperoxidázy a prooxidační xantinoxidoreduktázy/xantinoxidázy v normálním rohovkovém epitelu různých savců.]
  Physiological Research. Roč. 56, č. 1 (2007), s. 105-112. ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA ČR GA304/06/1379
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: Mammalia * Cornea * Epithelium
  Kód oboru RIV: FF - ORL, oftalmologie, stomatologie
  Impakt faktor: 1.505, rok: 2007

  Superoxide dismutase activity in the corneal epithelium is high in rabbits and guinea pigs, whereas in pigs the activity is low and in cows it is nearly absent. In contrast, glutathione peroxidase activity in the corneal epithelium is high in cows, pigs and rabbits, whereas in guinea pigs the activity is low. The inter-species variations in activities of enzymes participating in antioxidant/prooxidant balance may be associated with diurnal or nocturnal activity of animals.

  Superoxiddizmutázová aktivita v rohovkovém epitelu je vysoká u králíků a morčat, zatímco u prasat je aktivita nízká a u krav téměř chybí. Narozdíl, glutationperoxidátová aktivita v rohovkovém epitelu je vysoká u krav, prasat a králíků, zatímco u morčat je aktivita nízká. Mezidruhové rozdíly v enzymatických aktivitách antioxidační a prooxidační rovnováhy pravděpodobně souvisí s noční nebo denní aktivitou zvířat.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145293