Počet záznamů: 1  

Surface plasmon resonance biosensor for direct detection of antibody against Epstein-Barr virus

 1. 1.
  0081301 - ÚFE 2007 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Vaisocherová, Hana - Mrkvová, Kateřina - Piliarik, Marek - Jinoch, P. - Šteinbachová, M. - Homola, Jiří
  Surface plasmon resonance biosensor for direct detection of antibody against Epstein-Barr virus.
  [Přímá detekce protilátky proti viru Epstein-Barrové pomocí senzoru s povrchovými plazmony.]
  Biosensors and Bioelectronics. Roč. 22, č. 6 (2007), s. 1020-1026. ISSN 0956-5663
  Grant CEP: GA ČR GA102/03/0633; GA ČR(CZ) GA303/03/0249
  Grant ostatní:European Commission(XE) QLK4-CT-2002-02323
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20670512
  Klíčová slova: biosensors * surface plasmon resonance * optical sensors
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 5.061, rok: 2007

  A multi-channel surface plasmon resonance biosensor for direct label-free detection of antibody against human Epstein-Barr virus was reported. The detection of anti-EBNA was based on the immunoreaction between anti-EBNA and a short synthetic peptide immobilized on the sensor surface. Three immobilization methods for the attachment of EBNA-1 onto gold sensor surface were investigated. The resulting SPR biosensor was evaluated in terms of the detection limit, reproducibility, regenerability and storability.

  Vícekanálový biosenzor s povrchovými plazmony (SPR) byl aplikován pro přímou detekci protilátek (anti-EBNA) proti viru Epstein-Barrové. Detekce anti-EBNA byla založena na imuno reakci mezi anti-EBNA a krátkým syntetickým peptidem EBNA-1, který byl imobilizován na povrch senzoru. Byly zkoumány tři různé metody ukotvení peptidu na zlatý povrch senzoru. Výsledný SPR biosensor byl ocharakterizován ve smyslu detekčního limitu, reprodukovatelnosti, regenerovatelnosti a skladovatelnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145218