Počet záznamů: 1  

Random nucleation and growth of Pt nanoparticles at the polarized interface between two immiscible electrolyte solutions

 1. 1. 0081095 - UFCH-W 2007 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Trojánek, Antonín - Langmaier, Jan - Samec, Zdeněk
  Random nucleation and growth of Pt nanoparticles at the polarized interface between two immiscible electrolyte solutions.
  [Náhodná nukleace a růst Pt nanočástic na polarizovaném rozhraní mezi nemísitelnými roztoky elektrolytů.]
  Journal of the Electroanalytical Chemistry and Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry. Roč. 599, č. 2 (2007), s. 160-166 ISSN 0022-0728
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4040407
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: polarized ITIES * deposition * platinum * random nucleation and growth
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 2.580, rok: 2007

  Cyclic voltammetry and potential-step chronoamperometry are used to study the Pt deposition at the polarised water vertical bar 1,2-dichloro-ethane (DCE) interface through reduction of a Pt(II) chloro-complex in water by 1,1'-dimethylferrocene in DCE. Thermodynamic analysis suggests that the deposition is controlled by the interfacial kinetics, and that the activity of the metal particle at ITIES does not differ much from that of the bulk metal phase. It is shown that the shape of the experimental potential-step current transients could be described with the help of the available theory of nucleation and growth of a metal particle at a liquid-liquid interface. However, the repeated potential-step experiments on the bare interface reveal that the initial rate of the Pt deposition can attain a broad range of values that spans over two orders of magnitude.

  Cyklická voltametrie a chronoamperometrie s potenciálovým skokem byly použity ke studiu depozice Pt na polarizovaném rozhraní voda/1,2-dichloroethan (DCE) redukcí Pt(II) chloro komplexu ve vodě 1,1´-dimethylferocénem v DCE. Z termodynamické analýzy vyplývá, že depozice je kontrolována mezifázovou kinetikou, a že aktivita kovových částic na mezifází se příliš neliší od aktivity kompaktního kovu. Bylo ukázáno, že časový průběh chronoamperometrických křivek lze popsat pomocí stávající teorie nukleace a růstu kovových částic na rozhraní kapalina-kapalina. Opakované experimenty s potenciálovým skokem však prokázaly, že počáteční rychlost vylučování Pt může dosahovat hodnot ležících v širokém rozmezí přesahujících dva řády. Lze předpokládat, že tento překvapivý rys se vztahuje k nahodilosti vzniku nukleárních center kritické velikosti, která je nezbytná pro jejich další růst.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145068