Počet záznamů: 1  

Grain size and boundary-related effects on the properties of nanocrystalline barium titanate ceramics

 1. 1.
  0080148 - FZÚ 2007 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Buscaglia, V. - Buscaglia, M. T. - Viviani, M. - Mitoseriu, L. - Nanni, P. - Trefiletti, V. - Piaggio, P. - Gregora, Ivan - Ostapchuk, Tetyana - Pokorný, Jan - Petzelt, Jan
  Grain size and boundary-related effects on the properties of nanocrystalline barium titanate ceramics.
  [Vliv velikosti zrn a hranic zrn na vlastnosti nanokrystalické keramiky na bázi titanátu baria.]
  Journal of the European Ceramic Society. Roč. 26, - (2006), s. 2889-2898. ISSN 0955-2219
  Grant CEP: GA MŠk OC 525.20
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: grain size * grain boundaries * spectroscopy * dielectric properties * BaTiO3
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.576, rok: 2006

  Dense nanocrystaline BaTiO3 ceramics with grain size (GS) down to 50 nm were studied by X-ray difraction (XRD), differential scanning calorimetry (DSC), impedance spectroscopy and Raman spectroscopy. The tetragonality and heat of transition with reducing GS, and extrinsic contributions due to the non-ferroelectric grain boundaries causing a "dilution" of the ferroelectric properties.

  Nanokrystalické keramiky BaTiO3 byly studovány rentgenovou difrakcí, diferenciální kalorimetrií, impendanční a Ramanovou spektroskopií. Pozorované vlastnosti jsou vysvětleny kombinací intrinzických jevů spojených s poklesem tetragonality a extrinzických příspěvků od neferoelektrických hranic zrn.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0144574
   
Počet záznamů: 1