Počet záznamů: 1  

Space-charge-limited currents: An E-infinity Cantorian approach

 1. 1.
  0080102 - UMCH-V 2007 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Zmeškal, O. - Nešpůrek, Stanislav - Weiter, M.
  Space-charge-limited currents: An E-infinity Cantorian approach.
  [Proudy omezené prostorovým nábojem: Přiblížení nekonečného prostoru.]
  Chaos Solitons & Fractals. Roč. 34, č. 2 (2007), s. 143-158. ISSN 0960-0779
  Grant CEP: GA MPO FT-TA/036; GA AV ČR IAA100100622
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: space charge * fractal * charge injection
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.025, rok: 2007

  The theory of space-charge-limited currents for trap-free insulator, insulator with single trap level and exponential trap distribution in energy is presented using fractal analysis. It is shown that independent of the electrode configuration it is possible to write a general equation for current–voltage characteristic changing only the parameter of fractal dimension.

  Na základě fraktální analýzy je vypracována teorie proudů omezených prostorovým nábojem pro isolant bez pastí, isolant s diskrétní hladinou pastí a exponenciálním rozdělením pastí v energii. Ukazuje se, že je možné popsat proud-napěťovou charakteristiku obecnou rovnicí bez ohledu na konfiguraci elektrod, ve které se mění pouze parametr fraktální dimenze.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0144551