Počet záznamů: 1  

Wavelet Decomposition of the Financial Market

 1. 1.
  0079209 - ÚTIA 2007 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
  Wavelet Decomposition of the Financial Market.
  [Vlnová dekompozice finančního trhu.]
  Prague Economic Papers. Roč. 16, č. 1 (2007), s. 38-54. ISSN 1210-0455
  Grant CEP: GA ČR GA402/04/1026; GA ČR(CZ) GA402/06/1417
  Grant ostatní:GA UK(CZ) 454/2004/A-EK FSV
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: agents' trading strategies * heterogeneous agents model with stochastic memory * worst out algorithm * wavelet
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie

  A heterogeneous agents model with the worst out algorithm was considered for obtaining more realistic market conditions. The WOA replaces periodically the trading strategies that have the lowest performance level of all strategies presented on the market by the new ones. New strategies that enter on the market have the same stochastic structure as an initial set of strategies. This paper shows, by wavelets applications, strata influences of the trading strategies with the WOA.

  Model heterogenních agentů s algoritmem "nejhorší z kola ven" byl uvažován pro získání reálných tržních podmínek. Periodicky se nahrazují tržní strategie, a to tak, že výkonově nejhorší strategie opouští trh a nahrazuje ji jiná běžná strategie. Nové strategie, které vstupují na trh mají obdobnou pravděpodobnostní strukturu jako jejich předchůdci. Tento článek aplikuje vlnovou analýzu pro novou reprezentaci kapitálového trhu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0144049