Počet záznamů: 1  

Chloroacetic acids - Degradation intermediates of organic matter in forest soil

 1. 1. 0079022 - UEB-Q 2007 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Matucha, Miroslav - Gryndler, Milan - Schröder, P. - Forczek, Sándor - Uhlířová, H. - Fuksová, Květoslava - Rohlenová, Jana
  Chloroacetic acids - Degradation intermediates of organic matter in forest soil.
  [Kyseliny chloroctové- intermediáty při degradaci organické hmoty v lesní půdě.]
  Soil Biology and Biochemistry. Roč. 39, č. 1 (2007), s. 382-385. ISSN 0038-0717
  Grant CEP: GA ČR GA522/02/0874; GA ČR GA526/05/0636
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: trichloroacetic acid * dichloroacetic acid * chlorination * soil organic matter
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.580, rok: 2007

  Chloroacetic acids (CAA), especially trichloroacetic acid (TCA), were considered phytotoxic secondary air pollutants of anthropogenic origin affecting conifers and were therefore intensively studied. However, another source of CAA has been then found: a forest soil in which humic substances are degraded by microbial processes to CAA and chloroform. This new aspect-formation of CAA in the soil-means that CAA are continuously produced and also biodegraded by other microorganisms in the soil and contribute thereby to the degradation of soil organic matter (SOM). Here we show for the first time the formation of dichloroacetic acid (DCA) and TCA in the forest soil by chlorination of SOM using Cl-36 labeled chloride. We suggest that CAA are both formed and biodegraded in the forest soil and thus represent intermediates in one of the processes of SOM decay.

  Kyseliny chloroctové (CAA), především kyselina trichloroctová (TCA) byly považovány za fytotoxické sekundární atmosférické polutanty antropogenního původu škodící jehličnanům a proto intenzivně studovány. Byl však nalezen jiný zdroj CAA: lesní půda, v níž jsou huminové látky mikrobiálně degradovány na CAA a chloroform. Tento nový aspekt – tvorba CAA v půdě – znamená, že CAA jsou v půdě kontinuálně produkovány a zároveň degradovány jinými mikroorganizmy a přispívají tím k biodegradaci půdní organické hmoty. Poprvé je ukázána tvorba dichloroctové a trichloroctové kyseliny v lesní půdě chlorací půdní organické hmoty za užití 36Cl značeného chloridu. Obě kyseliny tak představují intermediáty v procesu rozkladu půdní organické hmoty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0143923