Počet záznamů: 1  

Preparation and Properties of Pt-Mo Sulfide System Supported on Mesoporous Silica-Alumina

 1. 1. 0055053 - UCHP-M 20060110 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Gulková, Daniela - Vít, Zdeněk
  Preparation and Properties of Pt-Mo Sulfide System Supported on Mesoporous Silica-Alumina.
  [Příprava a vlastnosti Pt-Mo sulfidového systému naneseného na mesoporesní silica-alumině.]
  Studies in Surface Science and Catalysis. Roč. 162, - (2006), s. 489-496 ISSN 0167-2991.
  [International Symposium Scienctific Bases for Heterogeneous Catalysts /9./. Louvain-la-Neuve, 10.09.2006-14.09.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/06/0870
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: silica-alumina * Pt-Mo * hydrotreating
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 0.307, rok: 2005

  The preparation and properties of Mo and Pt-Mo systems (14 wt.% Mo, ? 0.5 wt.% Pt) on a mesoporous silica-alumina (MSA) were studied. The Mo catalysts were characterized by X-Ray diffraction, N2 adsorption-desorption and transmission electron microscopy (TEM). The sulfided catalysts were tested in the simultaneous HDS of thiophene and HDN of pyridine. Deposition of ammonium heptamolybdate on MSA followed by sulfidation at 400oC for 4 h gave a well dispersed MoS2 phase, as confirmed by TEM. The addition of about 0.5 % Pt to the sulfided Mo(S)/MSA led to the significant improvements of HDS and HDN activities. Pt(acac)2 was more efficient Pt precursor than H2PtCl6 and Pt(NH3)4Cl2. The temperature of the sulfidation and the composition of the sulfiding gas during activation of the Pt promoted catalyst had only smaller influence on activity.

  Byla studovaná příprava a vlastnosti Mo a Pt-Mo systému (14 hm.% Mo a, 0,5 hm.% Pt) na mesoporozní silica-alumině (MSA). Mo katalyzátory byli charakterizované RTG, fyzisorpcí N2 a transmisní elektronovou mikroskopií (TEM). Sulfidované katalyzátory byli testované simultánní HDS thiofenu a HDN pyridinu. Nanesení heptamolybdenanu amonneho na MSA a následující sulfidace při 400°C a 4 h poskytla dobře dispergovanou MoS2 fázi, což bylo potvrzeno TEM. Přídavek okolo 0,5 % Pt k sulfidovanému Mo(S)/MSA vedl k podstatnímu zlepšení HDS a HDN aktivity. Pt(acac)2 byl více účinný Pt prekurzor než H2PtCl6 a Pt(NH3)4Cl2. Teplota sulfidace a složení sulfidační směsi při aktivaci Pt katalyzátora mělo malý vliv na jeho aktivitu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0142901