Počet záznamů: 1  

Gasification of Coal and PET in Fluidized Bed Reactor

 1. 1. 0055011 - UCHP-M 20060087 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Pohořelý, Michael - Vosecký, Martin - Kameníková, Petra - Punčochář, Miroslav - Skoblia, Sergej - Staf, M. - Vošta, J. - Koutský, B. - Svoboda, Karel
  Gasification of Coal and PET in Fluidized Bed Reactor.
  [Zplyňování uhlí a PETu ve fluidní vrstvě.]
  Fuel. Roč. 85, 17-18 (2006), s. 2458-2468. ISSN 0016-2361
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/04/0829
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: fludized bed * gasification * plastic waste
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 1.358, rok: 2006

  Blended fuel comprising 23 wt.% polyethylenterephtalate (PET) and 77 wt.% brown coal was gasified in an atmospheric fluidized bed gasifier of laboratory-scale. The gasification agent was composed of 10 vol.% O2 in bulk of nitrogen. Thermal and texture analyses were carried out to determine the basic properties of the fuel components. The influence of experimental conditions, such as the fluidized bed and freeboard temperatures on major and minor gas components and tar content, as well as features of the blended fuel gasification in comparison with the single coal gasification, were studied. In the case of coal with PET gasification, only the fluidized bed temperature showed significant influence on CO, CO2, CH4 and H2 content in the producer gas, whereas the effect of the freeboard temperature was insignificant. In single coal gasification both temperatures had considerable and almost the same influence.

  Směsné palivo obsahující 23 hm.% polyethylentereftalátu (PET) a 77 hm.% hnědého uhlí bylo zplyňováno v atmosférickém fluidním zplyňovacím generátoru laboratorního měřítka. Jako zplyňovací médium sloužila směs 10 obj.% kyslíku v dusíku. K charakterizaci použitých paliv byla využita termální i texturní analýza. Během zplyňovacích experimentů byl především sledován vliv teploty ve vrstvě a nad vrstvou na složení produkovaného plynu, a to v porovnání se zplyňováním samotného uhlí. Při zplyňování směsného paliva byl pozorován významný vliv teploty ve vrstvě na tvorbu hlavních složek, zatímco vliv teploty nad vrstvou byl zanedbatelný. Oproti tomu při zplyňování samotného uhlí měly obě teploty významný vliv.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0142870