Počet záznamů: 1  

Nitrous Oxide Emissions from Waste Incineration

 1. 1.
  0054942 - UCHP-M 20060045 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Karel - Baxter, D. - Martinec, J.
  Nitrous Oxide Emissions from Waste Incineration.
  [Emise oxidu dusného ze spalování odpadů.]
  Chemical Papers. Roč. 60, č. 1 (2006), s. 78-90. ISSN 0366-6352
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA4072201
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: nitrous oxide * waste * incineration
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 0.360, rok: 2006

  From the point of view of N2O emissions, waste incineration and waste co-combustion is a very acceptable method of waste disposal. Two factors are important for attaining very low N2O emissions from incineration of given waste materials: temperature of incineration higher than 900 oC and avoiding selective non-catalytic reduction (SNCR) of NOx by urea. For retrofitting of such older SNCR the ammonia based SNCR method is recommendable. The modern SCR units for de-NOx at waste incineration plants are only negligible source of N2O emissions.

  Z hlediska emisí N2O je spalování a spolu-spalování odpadů s jinými palivy velmi vhodnou technologií likvidace odpadů. Dva faktory se ukazují jako rozhodující pro dosažení nízkých emisí oxidu dusného při spalování daných odpadů: teplota spalování vyšší než 900 oC a vyhnutí se použití močoviny pro selektivní nekatalytické redukci NOx . Pro modernizaci starších jednotek s takovouto redukční metodou je doporučitelný přechod na redukci pomocí amoniaku. Jednotky se selektivní katalytickou redukcí oxidů dusíku amoniakem u spaloven odpadů jsou jen velmi nepatrným přídavným zdrojem N2O emisí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003871