Počet záznamů: 1  

The Behavior of Counter-Current Packed Bed in the Proximity of the Flooding Point under Periodic Variations of Inlet Velocities

 1. 1. 0054915 - UCHP-M 20060036 RIV HR eng J - Článek v odborném periodiku
  Ondráček, Jakub - Stavárek, Petr - Jiřičný, Vladimír - Staněk, Vladimír
  The Behavior of Counter-Current Packed Bed in the Proximity of the Flooding Point under Periodic Variations of Inlet Velocities.
  [Chováni protiproudé náplňové kolony v blízkosti bodu zahlcení za periodických změn vstupní rychlosti.]
  Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. Roč. 20, č. 2 (2006), s. 147-155 ISSN 0352-9568
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/03/1558
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: counter-current flow * flooding point * axial dispersion
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 0.357, rok: 2006

  An experimental study has been carried out of the two phase counter-current gas-liquid flow in a packed bed column operated in the proximity of the flooding point under periodic variations of inlet velocity of gas or liquid. Additional experiments have been focused on evaluating axial dispersion characteristics in the proximity of the flooding line in both liquid and gas phase using inert tracers. The transient flow experiments have revealed hysteretic behavior of liquid holdup and gas pressure in the bed. The tracer RTD experiments have shown that no deterioration of axial dispersion in both gas and liquid place takes place unless the flooding phenomenon has already prevailed. In fact, axial dispersion in the gas phase lessens with increasing gas velocity and so does axial dispersion in liquid phase at higher liquid loads.

  Byla provedena experimentální studie protiproudého toku kapalina-plyn v náplňové koloně v blízkosti bodu zahlcení za periodických změn vstupní rychlosti kapaliny nebo plynu. Další pokusy (RTD) byly zaměřeny na vyhodnocení axiální disperze v blízkosti bodu zahlcení jak v kapalině tak v plynu. s použitím stopovací látky. Pokus za neustáleného toku ukázaly hysterezní chování zádrže kapaliny a tlaku plynu v loži. RTD měření neukázala žádné zhoršení axiální disperze v kapalné ani plynné fázi pokud ještě nedošlo k vlastnímu zahlcení kolony. Naopak axiální disperze v plynné fázi se snižuje s rostoucí rychlostí plynu a stejně tak i disperze v kapalné fázi při vyšších nátocích kapaliny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0142809