Počet záznamů: 1  

Preliminary study to prepare a reference material of toluene metabolite - o-cresol and benzene metabolite-phenol - in human

 1. 1. 0054906 - UJF-V 2007 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Šperlingová, I. - Dabrowská, L. - Stránský, V. - Kučera, Jan - Tichý, M.
  Preliminary study to prepare a reference material of toluene metabolite - o-cresol and benzene metabolite-phenol - in human.
  [Předběžná studie k přípravě referenčního materiálu metabolitu toluenu – o-kresolu a metabolitu benzenu – fenolu v lidské moči.]
  Accreditation and Quality Assurance. Roč. 11, č. 5 (2006), s. 231-235 ISSN 0949-1775
  Grant CEP: GA MZd NR7831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: reference material * toluene metabolites * o-cresol
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 0.640, rok: 2006

  The candidate reference material (RM) was prepared by freeze-drying pooled urine samples obtained from healthy persons occupationally exposed to toluene. Homogeneity testing yielded no significant differences of urinary concentrations of o-cresol and phenol in 15 randomly selected units of RM. Stability testing showed no significant changes of concentrations of the above analytes over a period of 6 months. Property (pre-certified) values of phenol and o-cresol concentrations and their uncertainties (9.06 +/- 0.47 mg l(-1) and 1.03 +/- 0.06 mg l(-1), respectively) were estimated from results of a small-scale interlaboratory comparison in which two laboratories participated using four different analytical methods.

  Byl připraven budoucí referenční materiál (RM) lyofilizací směsného vzorku moči od zdravých osob, které nebyly profesionálně exponovány toluenu. Testováním homogenity nebyly zjištěny významné rozdíly koncentrace o-kresolu a fenolu v 15 náhodně vybraných jednotkách RM a testováním stability nebyly zjištěny významné změny koncentrace výše uvedených analytů po dobu 6 měsíců. Koncentrace o-kresolu a fenolu a jejich nejistoty byly stanoveny z výsledků mezilaboratorního porovnání.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0142804