Počet záznamů: 1  

A geometric morphometric analysis of the shape of the first upper molar in mice of the genus Mus (Muridae, Rodentia)

 1. 1. 0053797 - UZFG-Y 2007 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Macholán, Miloš
  A geometric morphometric analysis of the shape of the first upper molar in mice of the genus Mus (Muridae, Rodentia).
  [Geometricko-morfometrická analýza tvaru první horní stoličky u myší rodu Mus (Muridae, Rodentia).]
  Journal of Zoology. Roč. 270, č. 4 (2006), s. 672-681. ISSN 0952-8369
  Grant CEP: GA AV ČR IAA6045307
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: Mus * geometric morphometrics * thin-plate spline
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.413, rok: 2006

  Phenotypic variation in the shape of the first upper molar among 595 mice, representing nine extant and three extinct taxa of the genus Mus, was studied with thin-plate spline analysis. The reliability of classification of individual specimens into known groups based on their molars varied from 75 to 100%, depending on group and method used. Including 13 sliding semilandmarks to the analysis improved the detection of different kinds of size and shape variation as well as visualization of shape differences between studied groups. Correlation between phylogenetic and morphometric distances suggested about 80% contribution of phylogenetic inertia to the molar shape variation; moreover, the importance of localized versus global shape changes was similar in the detection of phylogenetic signals. Finally, shape changes along individual evolutionary lineages were revealed, suggesting a few cases of reversals, convergence and/or retention of ancestral shape. The evolution of mouse molars has thus been driven by random effects of drift together with stabilizing selection and convergence.

  Pomocí analýzy ohebných pásků byla studována fenotypová proměnlivost tvaru první horní stoličky mezi 595 myšmi představujícími devět současných a tři vymřelé taxony rodu Mus. Spolehlivost klasifikace jednotlivých vzorků do známých skupin podle jejich molárů kolísala od 75 do 100% v závislosti na skupině a použité metodě. Použití 13 seilandmarků zlepšila detekci různých typů proměnlivosti velikosti a tvaru stejně jako vizualizaci tvarových rozdílů mezi studovanými skupinami. Korelace mezi fylogenetickými a morfometrickými vzdálenostmi ukázala přibližně 80-procentní zastoupení fylogenetického signálu v proměnlivosti tvaru molárů; navíc význam lokalizovaných vs. globálních tvarových změn pro detekci fylogenetického signálu byl podobný. Nakonec byly odhaleny tvarové změny podél jednotlivých evolučních linií včetně několika případů reverze, konvergence nebo retence ancestrálního tvaru. Evoluce tvaru myších molárů tak byla řízena náhodnými vlivy driftu spolu se stabilizující selekcí a konvergencí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0141966