Počet záznamů: 1  

Trace elements monitored with neutron activation analysis durig neurodegeneration in brains of mutant mice

 1. 1. 0053508 - UJF-V 2007 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Kranda, Karel - Kučera, Jan - Bäurle, J.
  Trace elements monitored with neutron activation analysis durig neurodegeneration in brains of mutant mice.
  [Sledování stopových prvků v průběhu neurodegenerace mozků myších mutantů neutronovou aktivační analýzou.]
  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Roč. 269, č. 3 (2006), s. 555-559 ISSN 0236-5731
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: trace elements * neutron activation analysis * brain neurodegeneration * mutant mice
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 0.509, rok: 2006

  Our objective was to test the efficacy of neutron activation analysis (NAA) for monitoring trace elements in discrete brain regions of wild-type and mutant mice (weaver)with well-documented spatiotemporal patterns of neuronal loss in the cerebellum. As neuronal degradation is accompanied by upregulation of metalloenzymatic activity, we used NAA to detect any transient elevation in elemental composition of brain tissue. Zinc and copper concentrations in the cerebellum of weaver mice aged 5 days greatly exceed levels observed in normal mice or in the weaver's forebrain, which is unaffected by neurodegeneration. Furthermore, concentrations of copper and zinc follow the spatiotemporal pattern of neurodegeneration observed in the cerebellum of weaver mutant mice.

  Byla testována efektivnost neutronové aktivační analýzy pro sledování stopových prvků v diskrétních částech mozku normálních myší a mutantů (weaver). Koncentrace mědi a zinku v mozečku mutantů starých 5 dní podstatně převyšovaly hladiny těchto prvků v mozečku normálních myší nebo v předním mozku mutantů, který není ovlivněn neurodegenerativními procesy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003842